Gündoğdu Avukatlık Bürosu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve Ankara Barosu mensubu olan Avukat Selin Gündoğdu tarafından kurulmuştur.

Gündoğdu Avukatlık Bürosu, dava takibinin yanı sıra, olası uyuşmazlıkları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

ANKARA KVKK AVUKAT VERİLEN HİZMETLERİN ÖZETİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin istismar edilmesi riskini bertaraf etmek, verilerin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesini önlemek, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğtultuda; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında uyum süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Gündoğdu Avukatlık Bürosu, deneyimli kadrosu ve teknik ekibi ile birlikte, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, uyum sürecinin, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’na uygun olarak yapılması noktasında hizmet vermektedir.  Verilen hukuki ve teknik hizmetler şöyledir;

 • Hukuki ve teknik durumu saptamak
 • Uyum sürecinin süresi ve aşamalarını belirlemek
 • Kişisel verilerin korunması uyum ekibi oluşturmak
 • Hukuki ve teknik raporlamaları yapmak
 • Kişisel veri envanteri hazırlamak
 • Politikaları, aydınlatma ve rıza metinlerini, teslim tesellüm belgelerini, prosedürleri ve tutanakları hazırlayarak teknik altyapıyı kişisel verilerin korunmasına uygun hale getirmek
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik eğitimler vermek

Verdiğimiz hizmet kapsamında; teknik ekibimiz tarafından, teknik altyapının kişisel verilerin korunmasına uygun hale getirilmesi ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla:

 • Risk analizi
 • Hassas veri keşfi
 • Veri sınıflandırma
 • Veri sızıntısı önleme
 • Ağ ve veri güvenliği
 • Veri silme ve yok etme planlaması yapılmakta,

ve güncellenen mevzuat, değişen güvenlik anlayışı, her gün gelişen teknoloji karşısında kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin güncel ve güvende kalmasını sağlamak adına aşağıda yer alan teknik tedbir uygulanmaktadır:

 • Yetki matrisi
 • Yetki kontrol
 • Erişim logları
 • Kullanıcı hesap yönetimi
 • Ağ güvenliği
 • Uygulama güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma testi
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri
 • Log kayıtları
 • Veri maskeleme
 • Veri kaybı önleme yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik duvarları
 • Güncel anti-virüs sistemleri
 • Silme, yok etme veya anonim hale getirme
 • Anahtar yönetimi