Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Manevi Tazminat İstemli Davada; Kimlik Bilgilerini Ele Geçiren Şahısların Telefon Hattı Satın Alarak Çaldıkları Cep Telefonu Vasıtası İle Kullandıkları, Davalı Şirketin Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket

Manevi Tazminat İstemli Davada; Kimlik Bilgilerini Ele Geçiren Şahısların Telefon Hattı Satın Alarak Çaldıkları Cep Telefonu Vasıtası İle Kullandıkları, Davalı Şirketin Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket ise Bayiisini İyi Seçmemek ve Onu Yeterince Eğitip Denetlememekle Davacının Zarara Uğramasından Birlikte Sorumlu Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/14119

K. 2012/781

T. 24.1.2012

• KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREREK HIRSIZLIK ( Davalı Şirket Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket ise Bayiisini İyi Seçmemek ve Onu Yeterince Eğitip Denetlememekle Davacının Zarara Uğramasından Birlikte Sorumlu Olduğu )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Kimlik Bilgilerini Ele Geçiren Dava Dışı Şahısların Yaptığı Hırsızlık - Davalı Şirket Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket ise Bayiisini İyi Seçmemek ve Onu Yeterince Eğitip Denetlememekle Davacının Zarara Uğramasından Birlikte Sorumlu Olduğu )

• TELEFON BAYİİ VE ŞİRKETİN SORUMLULUĞU ( Kimlik Bilgilerini Ele Geçiren Şahısların Telefon Hattı Satın Alarak Çaldıkları Cep Telefonu Vasıtası İle Kullandıkları - Davalı Şirket Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket ise Bayiisini İyi Seçmemek ve Onu Yeterince Eğitip Denetlememekle Davacının Zarara Uğramasından Birlikte Sorumlu Olduğu )

ÖZET : Davacı, kimlik bilgilerini ele geçiren şahısların telefon hattı satın alarak, çaldıkları cep telefonu vasıtası ile kullandıklarını, bu nedenle ceza mahkemesinde hırsızlık suçlaması ile yargılanıp beraat ettiğini belirterek, manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davacının kimlik bilgilerini ele geçiren dava dışı şahıslar, davalılardan P... Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti'ne başvurarak abonelik sözleşmesi imzalamış ve telefon hattı satın almışlardır. Davalı P... Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermediğinden, diğer davalı ... İletişim Hizmetleri AŞ. ise bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasından birlikte sorumludurlar. Mahkemece zarar kapsamının belirlenip davalılardan tahsiline karar vermek gerekir.

DAVA : Davacı ... vekili tarafından, davalı ... İletişim Hizmetleri AŞ. ve diğeri aleyhine 08/03/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın pasif husumet yokluğundan reddine dair verilen 27/07/2011 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 24/01/2012 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili ile karşı taraf davalılardan ... İletişim Hizmetleri AŞ. vekili geldiler, diğer davalı P... Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, kimlik bilgilerini ele geçiren şahısların telefon hattı satın alarak, çaldıkları cep telefonu vasıtası ile kullandıklarını, bu nedenle ceza mahkemesinde hırsızlık suçlaması ile yargılanıp beraat ettiğini belirterek, manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, davalı şirketlerin pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar vermiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının kimlik bilgilerini ele geçiren dava dışı şahıslar, davalılardan P... Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti'ne başvurarak abonelik sözleşmesi imzalamış ve telefon hattı satın almışlardır. Davalı P... Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermediğinden, diğer davalı ... İletişim Hizmetleri AŞ. ise bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasından birlikte sorumludurlar. Mahkemece zarar kapsamının belirlenip davalılardan tahsiline karar vermek gerekirken, pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve temyiz eden davacı yararına takdir olunan 900,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 24.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker