Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Taksirle Yaralama Suçunda; Yönetimindeki Araç İle Olay Günü Sollama Yasağı Bulunan Yol Üzerinde Araç Sollayarak Neden Olduğu Yaralamalı Trafik Kazasında, Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiği Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Taksirle Yaralama Suçunda; Yönetimindeki Araç İle Olay Günü Sollama Yasağı Bulunan Yol Üzerinde Araç Sollayarak Neden Olduğu Yaralamalı Trafik Kazasında, Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiği Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/18152

K. 2012/1625

T. 31.1.2012

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sollama Yasağı Bulunan Yol Üzerinde Araç Sollamak - Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiğinin Gözetileceği )

• SOLLAMA YASAĞI BULUNAN YOLDA ARAÇ SOLLAMAK ( Yaralamalı Trafik Kazası - Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiğinin Gözetilmesi Gereği )

• BİLİNÇLİ TAKSİR ( Sollama Yasağı Bulunan Yol Üzerinde Araç Sollamak - Yaralamalı Trafik Kazasında Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiğinin Kabulü Gereği )

ÖZET : Taksirle yaralama suçunda; yönetimindeki araç ile olay günü sollama yasağı bulunan yol üzerinde araç sollayarak neden olduğu yaralamalı trafik kazasında, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği gözetilmelidir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın olayda kusurunun bulunmadığı, katılanlar vekilinin cezanın ertelenmemesi ve teşdit uygulanması gerektiği yönünde yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın nüfus kaydına uygun adli sicil kaydının dosyaya getirtilmemesi,

2- Yönetimindeki araç ile olay günü sollama yasağı bulunan yol üzerinde araç sollayarak neden olduğu yaralamalı trafik kazasında, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği hususu dikkate alınmaksızın, hakkında eksik ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı; katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 31.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker