Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kasten Öldürme Suçunda; Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı, Bıçaklama Olayından Önce Her İki Tarafın Da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçlamaları Karşısında, İlk Haksız Hareketin Kim Tarafından Yapıldığının Tespit Edilemediği Olay

Kasten Öldürme Suçunda; Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı, Bıçaklama Olayından Önce Her İki Tarafın Da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçlamaları Karşısında, İlk Haksız Hareketin Kim Tarafından Yapıldığının Tespit Edilemediği Olayda, Sanık Lehine Asgari Oranda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/6936

K. 2012/1343

T. 1.3.2012

• KASTEN ÖLDÜRME ( Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı/Her İki Tarafın da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçladığı - Sanık Lehine Asgari Oranda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme/ Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı ve Her İki Tarafın da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçladığı - Sanık Lehine Asgari Oranda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

ÖZET : Kasten öldürme suçunda; olayın başlangıcını gören tanık bulunmadığı, bıçaklama olayından önce her iki tarafın da kendisine küfür edildiği yönünde birbirlerini suçlamaları karşısında, ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği olayda, sanık lehine asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Oluşa ve dosya içeriğine göre, olayın başlangıcını gören tanık bulunmadığı, bıçaklama olayından önce her iki tarafın da kendisine küfür edildiği yönünde birbirlerini suçlamaları karşısında, ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği olayda, sanık lehine asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi suretiyle fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 01.03.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker