Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı Ve Birlikteliğin Bozulduğuna, Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağına Ve Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı Ve Birlikteliğin Bozulduğuna, Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağına Ve Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/279

K. 2012/3869

T. 30.3.2012

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulduğu - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• RESMİ NİKAH OLMADAN DÜĞÜN YAPILARAK KARI KOCA HAYATI YAŞANMASI ( Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulacağı )

• AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulacağı )

• NİŞANLILIK HÜKÜMLERİ ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı )

ÖZET : Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır.

Davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip, değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat hukukuna ilişkin davada Ankara 14. Asliye Hukuk ve 4. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın, taraflarının nişanlılık süresi içinde olan olaylara ilişkin olarak açılan maddi ve manevi tazminat davası olduğu ve TMK'nun 2.Kitabında düzenlendiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Ankara 4. Aile Mahkemesi ise, davacının nişanlılık ve gayri resmi evlilikleri sırasında yaşının küçük olması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın B.K. ' nundan kaynaklandığı ve Aile Mahkemesinin görevi dışında olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Dosya kapsamından, taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip, değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21 ve 22. (1086 sayılı HUMK.'nun 25 ve 26.) maddeleri gereğince Ankara 4. Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 30.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker