Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İddianame İçeriğinde Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Da Dava Açıldığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

İddianame İçeriğinde Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Da Dava Açıldığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/18307

K. 2012/1754

T. 2.2.2012

• TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Alkollü Araç Kullanmak/Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği - Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Gözetileceği )

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği - Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Dikkate Alınacağı )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği - Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Dikkate Alınacağı )

ÖZET : Taksirle yaralama suçunda, sanığın 179 promil alkollü olarak ters istikametten seyri sırasında katılanın kullandığı araca çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda, iddianame içeriğinde sanığın tehlikeli araç kullandığı belirtildiğinden, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açıldığı kabul edilmekle, taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiğinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine ilişkin hüküm Mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın 179 promil alkollü olarak ters istikametten seyri sırasında katılanın kullandığı araca çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda, iddianame içeriğinde sanığın tehlikeli araç kullandığı belirtildiğinden, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açıldığı kabul edilmekle, taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiğinde TCK'nın 44. maddesi gözetildiğinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, Mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeble yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 02.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker