Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması Ve Koşulları Bulunduğu Takdirde, Tayin Olunan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi İle Cezanın Ertelenmesi Gerekip Gerekmediği Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Zorunluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı

Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması Ve Koşulları Bulunduğu Takdirde, Tayin Olunan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi İle Cezanın Ertelenmesi Gerekip Gerekmediği Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Zorunluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 2012/16089

Karar: 2012/18454

Karar Tarihi: 10.07.2012

ÖZET: Sanık hakkında hırsızlık suçundan hapis cezasına hükmedilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasten işlediği suç nedeniyle yapılan yargılama sırasında daha önce açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanması ve koşulları bulunduğu takdirde, tayin olunan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ile cezanın ertelenmesi gerekip gerekmediği tartışılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında farklı mahkumiyet hükmü kurularak cezalandırılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;  

09.07./2006 tarihli karar ile sanık hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 9 gün hapis cezasına hükmedilerek, CMK. nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasten işlediği suç nedeniyle yapılan yargılama sırasında daha önce açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanması ve koşulları bulunduğu takdirde, tayin olunan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ile cezanın ertelenmesi gerekip gerekmediği tartışılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında farklı mahkumiyet hükmü kurularak yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker