Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zimmet Suçunda Eksik Soruşturmayla Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Zimmet Suçunda Eksik Soruşturmayla Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2129

Karar: 2012/1977

Karar Tarihi: 13.03.2012

ÖZET: Hakkındaki yakalama kararına istinaden kolluk tarafından yakalanıp ertesi gün mahkeme karşısına çıkarılan ve mahkemece savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verilen sanığın, görevli polis memurları tarafından 18 yaşından küçük olmasına istinaden serbest bırakılmayıp ailesine teslim edileceği gerekçesiyle tekrar emniyet çocuk bürosuna götürüldüğü, burada ailesiyle irtibat kurulmaya çalışılırken muhafaza altında tutulduğu esnada görevli polis memurlarının masalarına para bırakarak serbest bırakılması karşılığında vermeyi teklif ettiği sabit görülen olayda; kolluğun yargılama makamlarınca alınan karar olmadıkça sanığın gözlem altında tutamayacak olması karşısında, sanığın gözetim altında tutulmasına ilişkin herhangi bir mahkeme veya yetkili merci kararının bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra sanığın yeniden hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Dosya kapsamı ve oluşa nazaran, hakkındaki yakalama kararına istinaden kolluk tarafından yakalanıp ertesi gün mahkeme karşısına çıkarılan ve mahkemece savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verilen sanığın, görevli polis memurları tarafından 18 yaşından küçük olmasına istinaden serbest bırakılmayıp ailesine teslim edileceği gerekçesiyle tekrar Emniyet Çocuk Bürosuna götürüldüğü, burada ailesiyle irtibat kurulmaya çalışılırken muhafaza altında tutulduğu esnada görevli polis memurlarının masalarına para bırakarak serbest bırakılması karşılığında vermeyi teklif ettiği sabit görülen olayda; kolluğun yargılama makamlarınca alınan karar olmadıkça sanığın gözlem altında tutamayacak olması karşısında, sanığın gözetim altında tutulmasına ilişkin herhangi bir mahkeme veya yetkili merci kararının bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra sanığın yeniden hukuki durumunun değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği halde eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker